Stichting

Stichting Gered Gereedschap Werkplaats Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie die gebruikte gereedschappen inzamelt, opknapt en op aanvraag verstuurt naar technische scholen en startende ondernemers in ontwikkelingslanden.

Ons doel

De stichting stelt zo mensen aldaar in staat een technisch beroep te leren of uit te oefenen, met het doel een sociaal economisch zelfstandig bestaan op te bouwen. De meeste mensen in ontwikkelingslanden beschikken niet over het gereedschap om hun eigen talenten te benutten. Wij voorzien in een vraag naar kwalitatief goed gereedschap dat op een lokale markt niet verkrijgbaar is, van slechte kwaliteit of enorm kostbaar is en daarmee onbetaalbaar voor scholen en startende ondernemers.

LeerWerkplaats

In onze LeerWerkplaats is het reviseren van gereedschap niet alleen een zinvolle tijdsbesteding maar juist ook een manier om mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, weer maatschappelijk actief te krijgen. Wij denken dat het heel goed mogelijk is om met een aanpak, die niet uitgaat van problemen maar van het aansluiten bij de nog steeds aanwezige mogelijkheden van mensen, jaarlijks tientallen personen, niet alleen te scholen maar ook echt een baan te bezorgen. Hiervoor werken wij samen met bedrijven uit de regio Amsterdam.
Share by: